'If you want to live a beautiful life, then live in a beautiful place'.

Tepper Design Studio ontwikkelt energiezuinige en duurzame nieuwbouwwoningen voor mensen die graag in een toekomstbestendige woon- en leefomgeving willen wonen. Onze missie is een nieuwbouwwoning voor Jong & Oud en iedere Portemonnee.

Contact

Copyright

Alle aan u getoonde informatie van deze website valt onder het auteursrecht. Wederrechtelijk gebruik van deze informatie is strafbaar. Geen enkele informatie van deze site mag gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Tepper Design Studio. In het geval dat en alleen nadat deze schriftelijke toestemming verkregen is, dient ten alle tijden de publicatie van de betreffende informatie voorzien te worden van een zichtbare en eenduidige bronvermelding, verwijzend naar en met naamsvermelding van architecten van Tepper Design Studio. Indien het de patiowoning type 3 betreft dan dient de naamsvermelding Tepper Design Studio & Maron Vondeling te zijn.

Voor het verkrijgen van materiaal en de voorwaarden voor reproductie van het materiaal over of van architecten van Tepper Design Studio kunt u contact opnemen met info@tepperdesignstudio.nl

Disclaimer

De site van 'de woning voor jou' is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie. Tepper Design Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht er evenwel sprake zijn van omissies in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen bezoekers van onze site dan ook om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden bij Tepper Design Studio, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden.