'Gasloos en maximaal voorbereid op de toekomst'


Duurzaamheid

Een duurzame woning is een woning die de potentie heeft om lang te blijven staan. Hierin spelen onder andere comfort, onderhoud, gezondheid, betaalbaarheid, energieverbruik, eindwaarde, total cost of ownership, architectuur en ruimtelijke inrichting een belangrijke rol.

Al deze aspecten zijn meegewogen in het integrale ontwerp. De architectuur geeft kwaliteit aan de bebouwde omgeving en optimale indeling van de woningen. Met de goede bouwkundige schil en eenvoudige installaties, wordt het een comfortabele woning met
een laag energieverbruik. Vooral op verwarming willen we een extreem laag energieverbruik bewerkstelligen. De energieprestatie is dan ook voor een langere periode te garanderen. Tevens worden de beschikbare oppervlakten op de dakvlakken zo veel mogelijk gebruikt voor energiewinning. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik nog verder verlaagd wordt en de energielasten voor bewoners beperkt worden.


Energiezuinig & all-electric wonen

Collectief (opwekking electriciteit)

Er wordt collectief electriciteit opgewekt door 72 PV-panelen. Dit resulteert in een equavalent van 9 PV-panelen per woning. Samen zijn ze goed voor 61% van de totale electriciteitsbehoefte. Hierdoor is de woning gelijkwaardig, als het gaat om de hernieuwbare primaire energiebehoefte, aan een Passiefhuis Plus woning. Om een idee te geven wat dit betekent kan er met de opgewekte energie door de PV-cellen ruim worden voorzien in de energiebehoefte voor de huishoudelijke apparaten.

Collectief (warmteopwekking)

Door collectief thermische warmte op te wekken is het mogelijk om 50% van de energie te halen uit zonnecollectoren en op te slaan en te gebruiken wanneer nodig. De overige thermische warmte wordt verzorgd door een collectieve water/water warmtepomp, die met gesloten bronnen warmte uit de grond (7-11 graden Celsius) haalt en 'verpompt' naar 35-45 graden Celsius. Beide systemen zijn aangesloten op dezelfde collectieve boiler(s).

De warmtepomp wordt tevens gebruikt voor passieve koeling in de zomer. Het grondwater wordt dan met 18 graden Celsius in de vloerverwarming gebracht en hiermee wordt tevens de bron geregenereerd. Door gebruik te maken van een inline geisoleerde circulatieleiding kan het warm tapwater voor 70% collectief geregeld worden.

In elke woning zal door een warmtewisselaar (afleverset) de collectief opgewekte thermische warmte overgedragen worden op het warmtapwater en, indien nodig (30% van de tijd), door een electrische doorstroomgeiser naar een hogere temperatuur gebracht worden (60 graden Celsius). Hiermee is iedere woning door te bewoner individueel gestuurd.

Door per blok van 10 woningen de warmte decentraal op te wekken kunnen we een ‘flate rate” afrekensysteem hanteren. Dat wil zeggen dat de energie voor verwarming en warmwater afgerekend worden per vierkante meter woning, ongeacht het verbruik. Hierdoor kunnen de verwachte energiekosten van deze BENG-woning zeer laag blijven.

Overige maatregelen om actieve koeling te voorkomen

In iedere woning wordt in iedere verblijfsruimte een draaikiepraam gesitueerd om extra lucht (zomernacht koeling) door de woning te laten stromen. Op de beganegrond wordt een zomernachtluik met rooster gesitueerd. Hierdoor is een actieve koeling (airco) niet meer nodig.