'De duurzaamste m2 is de m2 die niet gebouwd hoeft te worden.'


'Samen creëren we waarde'

Wij zijn de spil voor de gehele waardeketen, van productontwikkeling, projectontwikkeling en de productie in de fabriek, de verkoop en klantcontact aan toe. Waarbij alle ketenpartners via hun vaardigheden en inzet bijdragen tot maximale klanttevredenheid. Door openheid en samenwerken proberen wij dagelijks het verschil te maken. Het streven is om het elke dag het een beetje beter te doen. Alle ketenpartners zien het als een voorrecht om daar iedere dag verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor kunnen wij ons richten op de middel tot lange termijn. Door de relatief lage kostprijs hebben wij de financiële mogelijkheid om, ongeacht een sterke of zwakke economie, te groeien. Dit garandeert de kwaliteit van onze woningen en de kans om voor u, andere woonconcepten te ontwikkelen en uw leven te verrijken.


Het generen van meerwaarde zonder meerwerk

Door het modulair bouwsysteem kunnen we flexibel bouwen voor de mensen van nu en morgen. Het systeem stelt ons in staat op een industriele manier woningen te vervaardigen die toch iedere keer uniek klantspecifiek zijn. Het stelt ons in staat om u een maatpak aan te bieden voor een confectieprijs. Dit maakt ons super efficiënt en zeer concurrerend. De voordurende optimalisatie van het ontwerp en het productieproces borgen de kwaliteit.


Productie in fabriek, assemblage op locatie.

Wij bouwen al onze huizen binnen in een moderne fabriek. Het prefabriceren van onze huizen betekent dat wij zeer efficiënt om kunnen gaan met de bouwmaterialen. Hiermee wordt verspilling voorkomen en restmaterialen kunnen worden gerecycled. Daarnaast maakt deze werkwijze efficiënt transport mogelijk. Daarnaast kunnen we compromisloos zijn als het gaat om milieunormen. Kortom het stelt ons instaat om zowel in economische, sociaal-culturele als ecologische zin te optimaliseren. Zo doende hoeft een goede en comfortabele woning niet duur te zijn. De voordelen op een rij:

Product:

  • Optimalisatie materiaalgebruik; met minimale hoeveelheid bouwmateriaal maximale kubieke meters woning te realiseren.
  • Minimaliseren van snijverliezen,
  • Beperken afvalstromen,
  • Ontwikkelen circulaire productieprocessen.
  • Inkoop grote hoeveelheden daardoor veel minder verpakkingsmateriaal wordt gebruikt.
  • Geen hout in de open lucht dus geen energie nodig om hout te drogen.

Mensen:

  • Weers onafhankelijk bouwen betekent betere werkomstandigheden voor de productiemedewerkers.
  • Kort assemblage tijd betekent verhoogde bouwplaatsveiligheid.